Please wait ...

گزارش قطعات الکترونیکی تقلبی در سال های 2007 تا 2012 - گروه تحقیقاتی ERAI - قطعات الکترونیک

گزارش قطعات الکترونیکی تقلبی در سال های 2007 تا 2012 - گروه تحقیقاتی ERAI - قطعات الکترونیک

مطابق با گزارش گروه ERAI ، از سال 2007 تا سال 2012 ، 12 میلیون قطعات الکترونیکی تقلبی در زنجیره تامین الکترونیکی شناسایی شده است.
 

 بیش از 12 میلیون قطعه الکترونیکی تقلبی از سال 2007 تا 2012 گزارش شده است

در یک سخنرانی در کنفرانس اجرایی ERAI،  Rory King مدیر بازاریابی و زنجیره تامین در شرکت IHS در سال 2011 گفت : در این سال (سال 2011) به تنهایی فقط 1363 نوع قطعات الکترونیکی تقلبی گزارش شده است که با استناد به داده های ERAI ، موجب حادثه برای بیش از هزاران نفر شده است.

طبق گزارشات بیشترین میزان ساخت قطعات الکترونیکی تقلبی در پنج سال گذشته بوده است.

معمولا انگشت اتهام ساخت قطعات تقلبی به سمت چین می رود و این در حالیست که  تشخیص این موضوع واقعا سخت است.

King همچنین می افزاید : کشور سازنده 64% از قطعات تقلبی که موجب حادثه ها شده اند مالزی ، کره جنوبی ، ژاپن و فیلیپین عنوان شده است و این در حالیست که معمولا سازندگان قطعات الکترونیکی تقلبی ، کشور خود را به عنوان سازنده پنهان می کنند تا شناسایی نشوند.

34% از حوادث به علت استفاده از قطعات الکترونیکی تقلبی در آمریکا اتفاق افتاده است که گزارشات سازنده 33% آن ها را  چین عنوان کرده اند.

اغلب قطعات الکترونیکی تقلبی شامل قطعات منسوخ شده می باشد. King  می گوید : اخیرا وزارت دفاع آمریکا مقررات سختگیرانه ای برای تامین کنندگان بین المللی خود وضع کرده است که این قانون به آن ها اجازه می دهد تا مجازات های کیفری شدیدی را برای شرکت هایی که قطعات تقلبی به سازمان هوافضا و نظامی آمریکا می دهند ، در نظر بگیرد و این تعهد نامه را قبل از خرید از تامین کنندگان قطعات الکترونیکی دریافت می کنند.

Erai ، در حال رصد کردن و گزارش مسائل زنجیره تامین است که عرضه جهانی قطعات الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می دهد و اعضای آن  عبارتند از OEM ها ، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قطعات الکترونیکی و سازمان های دولتی و انجمن ها .

 

 

منبع : Digikey Websiteاشتراک گذاری وب سایت لبخند

لبخند الکترونیک رویاهای شما را به واقعیت تبدیل می کند

ورود اعضا

لبخند الکترونیک رویاهای شما را به واقعیت تبدیل می کند