Please wait ...

Avnet Silica یکی از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی قطعات الکترونیک ، قرارداد توزیع قطعات الکترونیک در منطقه EMEA را با یک تولیدکننده قطعات الکترونیک جدید امضا کرد

Avnet Silica یکی از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی قطعات الکترونیک ، قرارداد توزیع قطعات الکترونیک در منطقه EMEA  را با یک تولیدکننده قطعات الکترونیک جدید امضا کرد

Avnet Silica یکی از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی قطعات الکترونیک ، قرارداد توزیع قطعات الکترونیک در منطقه EMEA  را با یک تولیدکننده قطعات الکترونیک جدید امضا کرد.
 

 

 

Avnet Silica یکی از بزرگترین توزیع کنندگان قطعات الکترونیک که به صورت فروشگاه اینترنتی قطعات الکترونیک در سرتاسر دنیا فعالیت دارد با یک شرکت جدید به نام Dialog Semiconductor قرارداد توزیع قطعات الکترونیک در منطقه EMEA را امضا کرد.این شرکت تولید کننده در حوزه highly integrated power management, AC/DC power conversion, solid state lighting (SSL) and Bluetooth® low energy technology است.

 

 

این قرارداد به زودی در کل منطقه EMEA اجرا خواهد شد و Avnet تمامی انواع و رنج محصولات Dialog Semi را Stock خواهد کرد.

 

 

Mario Orlandi مدیرعامل این فروشگاه اینترنتی می گوید : این قرارداد جدید همکاری با شرکت Dialog Semi برای توزیع ، پیرو سیاست مشتری مدارانه  ماست تا مشتری انتخاب ها بیشتری از بین تولیدکنندگان قطعات الکترونیک داشته باشد و بتواند از خانه و با استفاده از اینترنت از هریک از سازندگان درخواستش را اعلام کند.

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

https://products.avnet.com/shop/en/ema/manufacturer/dialog-semiconductor

 

 اشتراک گذاری وب سایت لبخند

لبخند الکترونیک رویاهای شما را به واقعیت تبدیل می کند

ورود اعضا

لبخند الکترونیک رویاهای شما را به واقعیت تبدیل می کند