Please wait ...

برش وزنه 55 پوندی (25 کیلو گرمی) با واتر جت 60000 psi

برش وزنه 55 پوندی (25 کیلو گرمی) با واتر جت 60000 psi

برش با آب از دقیق ترین نوع برش ها موجود و با دقت بسیار زیاد میباشد که در این ویدیو شما مشاهده میکنید که چگونه یک وزنه 55 پوندی که معادل 25 کیلوگرم میباشد را به راحتی با واتر جت برش داد.
 


اشتراک گذاری وب سایت لبخند

لبخند الکترونیک رویاهای شما را به واقعیت تبدیل می کند

ورود اعضا

لبخند الکترونیک رویاهای شما را به واقعیت تبدیل می کند