Please wait ...

انفجار انواع قطعات الکترونیک (ویدیو)

انفجار انواع قطعات الکترونیک (ویدیو)

تست قطعات الکترونیک - انفجار قطعت الکترونیک
در این ویدیو مشاهده خواهید کرد در صورتی که بار زیاد تر میزان استاندارد به قطعات وارد شود دچار سوختگی یا حتی آتش سوزی میشود.
 
 
                


اشتراک گذاری وب سایت لبخند

لبخند الکترونیک رویاهای شما را به واقعیت تبدیل می کند

ورود اعضا

لبخند الکترونیک رویاهای شما را به واقعیت تبدیل می کند