Please wait ...

ظرفیت خازن چیست؟ - قطعات الکترونیک

ظرفیت خازن چیست؟ - قطعات الکترونیک

سوالات زیادی درباری aging و اثرات آن بر ظرفیت خازن وجود دارد .
 

 

 

1- aging چیست؟

aging به معنای کاهش ظرفیت خازن در طول زمان است. این یک پدیده طبیعی و غیرقابل اجتناب است که به علت فرمول فروالکتریک ماده دی الکتریک اتفاق می افتد. aging برگشت پذیر است. دما و زمان با اثر ساختار کریستال دی الکتریک موجب aging میشوند.

میزان aging در خارن ها به صورت درصدی در هر دهه از زمان گذارش داده میشود که بیشترین میزان آن در 10 ساعت اول اتفاق می افتد و تغییرات آن به صورت لگاریتمی می باشد.

 

2- تفاوت خازن class 1 با خازن class 2 چیست؟

خازن class 1 (cog,coh,cok)  از جنس سرامیک ساخته شده است که نسبت به تغییرات حرارت حساس نیست. بنابراین زمانی که این نوع خازن در دمای 250 و 750 اندازه گیری شود . مقدار ظرفیت خازنی آن نباید تفاوت چشمگیری داشته باشند.

EIA: به جبران ها اشاره دارد و واحد اندازه گیری آن ppm/c است . این نوع خازن ها به خاطر مواد سرامیکی که از آن ساخته میشوند دارای مقدار های خازنی کمی هستند و برای پایداری حرارتی خیلی خوبی هستند که باعث میشود گزینه بسیار مناسبی برای استفاده در دستگاه هایی که به کنترل فرکانس نیاز دارند

به مثال زیر توجه کنید :

(1 cog =+30ppm over a temprature range of (-550 to +850

خازن (class 2 (r5x,x6s,x7r از موارد سرامیکی (تیتانیات باریم) ساخته شده است که نسبت به حرارت حساس است.

 اشتراک گذاری وب سایت لبخند

لبخند الکترونیک رویاهای شما را به واقعیت تبدیل می کند

ورود اعضا

لبخند الکترونیک رویاهای شما را به واقعیت تبدیل می کند