Please wait ...

انواع خازن و کاربرد آن در برد مدار چاپی - قطعات الکترونیک (ویدیو)

انواع خازن و کاربرد آن در برد مدار چاپی - قطعات الکترونیک (ویدیو)

خازن ها و استفاده از آن ها در برد مدار چاپی

در این ویدیو شما با نحوه عملکرد خازن و کاربرد آن در برد مدار چاپی و همچنین انواع خازن ها آشنا خواهید شد

 اشتراک گذاری وب سایت لبخند

لبخند الکترونیک رویاهای شما را به واقعیت تبدیل می کند

ورود اعضا

لبخند الکترونیک رویاهای شما را به واقعیت تبدیل می کند